Virus i KinaCovid-19 i Kina

Uppdaterad den 29/3:

Just nu handlar rapporteringen kring Coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar infektionen COVID-19 mer om Sverige och världen än om Kina. På den här sidan har vi skrivit om just Kina, men just nu pausar vi uppdateringarna, då läget i Kina för närvarande är ganska stabilt.

 

Hur har smittospridningen utvecklats den senaste tiden?

När det skrivs om antal smittade och hur ökningen sett ut går det inte att nog betona att det är i Hubeiprovinsen som de absolut flesta fallen har funnits. Av Kinas bekräftade fall har mer än 80% inträffat i Hubei, och när det gäller antalet döda är siffran 96%.

Fram tills idag har fler än 81 000 fall bekräftats i Kina. Av dessa finns närmre 68 000 i Hubeiprovinsen, ca 13 000 i övriga Kina.

Av de drygt 81 000 personer som har bekräftats smittade i Kina har ca 3 300 personer dött. Antalet som bär på smittan minskar både i Hubei och i övriga Kina.

Kinas mest berömda epidemiolog Zhong Nanshan, känd från kampen mot SARS för 17 år sedan, förutspådde att peaken av smittade i Kina skulle nås i februari, och att kampen mot COVID-19 i Kina kan vara vunnen i april. Det är många som nu menar att kampen är vunnen i stort, men vi vet inte om eller när smittospridningen kan ta fart igen.

 

Hur dödligt är viruset?

Totalt har ca 3 300 personer avlidit av viruset i Kina, varav 96% i Hubeiprovinsen.

Dödstalen i Hubeiprovinsen har varit mycket högre än i övriga Kina pga att sjukvården där till en början var kraftigt överbelastad och många inte fick den vård de behövde. I övriga Kina var det lättare att isolera smittade och så finns utrustning, mediciner och personal i större utsträckning.

Dödligheten bland äldre är klart högre, och de allra flesta de som avlidit har tidigare kända hjärt- eller lungsjukdomar. Det är liksom i vanlig influensa äldre och tidigare sjuka som drabbas absolut hårdast.

 

Hur lätt smittar viruset?

Smitta sker genom kontakt mellan människor och genom hosta och kroppsvätskor – droppsmitta. Det har förekommit oro för att smitta sker innan symptom har brutit ut, men det finns inte mycket som tyder på att det är så, även om det verkar ha hänt i enstaka fall. Det är ännu inte helt klarlagt hur lätt det smittar, men det verkar som att vissa personer är mer smittsamma än andra. Virus kan överföras via t ex dörrhandtag, knappar och ytor, men bara under begränsad tid.

 

När går det att resa till Kina igen?

Exakt när SAS, Finnair och andra flygbolag återupptar sina flygningar vet vi inte i skrivande stund. De flygbolag vi brukar använda (SAS, Finnair och Air China) flyger idag inte till Kina, och det råder just nu inreseförbud till Kina. Visum utfärdas inte.

 

Vad har Kina gjort för att stoppa spridningen?

Hela Hubeiprovinsen sattes i karantän i slutet av januari – den största karantän som någonsin genomförts. Provinsen har ca 60 miljoner invånare. Först nu i slutet av mars har bussar, tåg och flyg in och ut ur provinsen återupptagits. Innan karantänen hann träda i kraft beräknas över 5 miljoner människor ha lämnat provinsen inför det kinesiska nyåret.

I provinshuvudstaden Wuhan har det varit extra hårda restriktioner med tvångsomhändertagningar av sjuka och totalförbud att gå utanför dörren.

I övriga Kina har myndingheterna under hela februari avrått eller helt stoppat resor inom och mellan provinserna. Antalet tåg- och flygpassagerare var 80-85% färre än tidigare år i februari. Det genomfördes också ofta desinficering av trapphus, offentliga utrymmen och där det förekommer mycket folk. Sevärdheter, vissa restauranger och andra inrättningar för turister är stängda. Servicesektorn sstod i stort sett stilla under hela februari och början av mars.

Många av reserestriktionerna har nu tagits bort eller lättats upp. I många städer och provinser har restauranger och turistattraktioner öppnat igen. Fabriker har öppnats och skolorna kommer att öppna inom en eller ett par veckor. På många arbetsplatser har folk återgått till arbetet, medan vissa arbetsplatser i vissa provinser och städer hålls stängda tills vidare. Anställda uppmanas att jobba hemifrån i den mån det går hellre än att komma till sin arbetsplats.

 

Finns någon kritik mot hur myndigheterna och kommnistpartiet har agerat, som under SARS?

Det finns mycket stark kritik mot myndigheterna och kommunistpartiet, särskilt mot myndigheterna i Wuhan och Hubei. Kritiken kommer både uppifrån och nerifrån. Även om kritiken på många håll är hård stöder de flesta vi talat med de åtgärder som vidtagits. Det inte bara lägre tjänstemän fått utstå stark kritik och förlorat jobbet. Partisekreteraren i provinsen Hubei och staden Wuhan har blivit utbytta, liksom chefen för provinsens hälsovårdsmyndighet. 

Underifrån framkommer den hårda kritiken mest i sociala medier och handlar om yttrandefrihet och statens informationsmonopol. Det är två saker som särskilt har spätt på kritiken:

Läkaren Li Wenliang, som redan i december varnade för ett nytt virus, tystades till en börjat ner av myndigheterna i Hubei med motiveringen att han spred rykten. Läkaren insjuknade och avled den 7 februari. Detta har lett till en stor protestvåg och hård kritik mot censur bristande yttrandefrihet. Hade Li och andra läkare vågat tala fritt och blivit lyssnade på hade spridningen de första två-tre veckorna varit mycket mer begränsad och kunnat hejdas. På kinesiska sociala medier har nu ordet rykte fått en ny definition: “Rykte är en profetsia före vår tid”. Anledningen till att Li Wenliang klassades som ryktesspridare var att kommunistpartiet i vanlig ordning ville ha full kontroll över vilken information som framkom och spreds, vilket gjorde en stor skillnad i hur snabbt medicinsk personal och myndigheter kunde agera. Polis och myndigheter i Wuhan kommer att få bära skulden för detta, men många människor är väl medvetna om att det inte bara är en lokal företeelse, utan att det är systemet som är boven och gång på gång gör att liknande saker inträffar.

En annan sak som kritiseras starkt är att president Xi Jinping sågs som frånvarande och alltför inaktiv i kampen mot smittan. Det är också oklart om han har haft någon roll i att undanhålla information i början av januari. Vidare tog det väldigt lång tid innan han besökte Hubeiprovinsen, vilket många ser som en stark kontrast till hur president Hu Jintao sågs resa runt till de områden som drabbades värst av SARS för 17 år sedan. Många bedömare är inne på linjen att det är pga att presidenten i egenskap av envåldshärskare ska kunna undgå skuld om spridningen inte går att kontrollera inom en snar framtid. Från och med den 10 februari tog Xi åter plats i rampljuset, då han gjorde ett besök på ett sjukhus med många smittade i Peking. Det var en stark indikation på att myndigheterna då kände sig säkra på att utvecklingen skulle gå åt rätt håll. Nu kan presidenten istället ta åt sig äran för att viruset bekämpades på rätt sätt.

När virusspridningen nu anses vara inom kontroll har kommuniskpartiet försökt sprida bilden av sitt agerande som klanderlöst och oerhört framgångsrikt. Att många av de åtgärder som vidtogs var framgångsrika kommer troligen visa sig sant när vi tittar i backspegeln, men det sätt detta förs fram på har inte fallit ut väl. En kampanj som drogs igång av Wuhans partichef gick ut på att folket ska vara tacksamma till Xi Jinping och Kinas kommunistparti för att spridningen nu är under kontroll. Detta utlöste en massiv kritik från Wuhans invånare, och kampanjen skrotades snabbt. Två dagar senare påpekade Hubeiprovinsens partichef att invånarna i Wuhan är de sanna hjältarna och att det är mot dem tacksamheten ska riktas.

Kinas nationella och provinsiella partipampar har intelyckats kväsa missnöje och kritig med hjälp av det vanliga propagandamaskineriet. Det har gång på gång stått tydligt sedan virusutbrottet startade. Det blir intressant att se om de lyckas ta tillbaka initiativet eller om partiet behöver genomgå en förändring för att inte riskera ett eskalerande missnöje.

 

Dela på facebook