Virus i KinaHåll koll på utvecklingen av viruset COVID-19 i Kina

Uppdaterad den 18/2:

Det kan vara svårt att orientera sig bland alla rapporter, varningar och rena gissningar som florerar i media om Coronaviruset COVID-19. Här sammanfattar vi utvecklingen och försöker läsa ut trender genom information från många olika källor. Vi håller koll på myndigheter, media och samtalar med folk på plats i Kina.

 

Hur har smittospridningen utvecklats den senaste tiden?

När det skrivs om antal smittade och hur ökningen ser ut går det inte att nog betona att det är i Hubeiprovinsen som de absolut flesta fallen finns. Av världens bekräftade fall har 82% inträffat i Hubei, och när det gäller antalet döda är siffran 96%.

Fram tills idag har drygt 75 000 fall bekräftats i världen. Av dessa finns ca 62 000 i Hubeiprovinsen, närmre 13 000 i övriga Kina och lite under 1 000 personer i resten av världen (varav ca 550 på kryssningsfartyget Diamond Princess och 47 i Europa).

Antalet som idag bär på smittan i Kina är ca 58 000 personer varav ca 50 000 finns i Hubei (dvs antal smittade totalt minus tillfrisknade minus antal som avlidit). Antalet som bär på smittan ökar fortfarande något i Hubei medan det har minskat 6 dagar i rad i Kina utanför Hubei.

Den 13/2 ändrades reglerna för hur läkare i Hubeiprovinsen bekräftar nya fall av smittan. Från och med detta datum ska läkare även rapportera fall som påvisar smitta genom klinisk undersökning med bl a lungröntgen, istället för som tidigare invänta provsvar från laboratorium. Denna förändring kom efter missnöje och protester i Hubei mot att det var svårt och tidskrävande att bli diagnostiserad – många har hittills inte fått den vård de behöver innan de inte blev klassade som smittade.

Då många misstänkta fall istället plötsligt klassades som bekräftade fall steg siffran från ca 45 000 till ca 60 000 på en dag. I stort sett hela ökningen skedde i Hubei, där de kliniska testerna har dragit ut på tiden pga den överbelastade sjukvården. Det nya sättet att diagnostisera innefattar även de som har avlidit innan de fått en klinisk diagnos, vilket fick dödssiffran att stiga kraftigt den 13/2, då strax över 100 tidigare dödsfall som inte hunnit bli bekräftade i laboriatorium lades till.

Utanför Hubei kan vi se en tydlig utplaning av kurvan över antal smittade. Antalet nya bekräftade fall har minskat 15 dagar i rad i Kina utanför Hubeiprovinsen. Antalet som nu bär på smittan har också blivit färre de senaste dagarna. Det mesta tyder på att karantänen av provinsens 60 miljoner invånare har givit resultat.

Det totala antalet smittade kommer att fortsätta stiga ytterligare den kommande tiden eftersom eftersom läkarna nu har större möjlighet att själva klassa smittade, och att inkubationstiden (tiden från smitta skedde tills sjukdomen bryter ut) är relativt lång – upp till 14 dagar. Före den 13/2, då de mindre strikta reglerna för diagnos antogs, var antalet nya fall på en dag som flest den 2/2 – lite över 4 000 personer. De kommande 10 dagarna tillkom ca 3 000 fall per dag. Ca 2 500 i Hubeiprovinsen, 500 personer i övriga Kina och några tiotal i resten av världen. Under de senaste dagarna har ganska precis 2 000 personer per dag i Kina blivit bekräftade som smittade, varav 1 800-1 900 i Hubei och 100-200 i övriga Kina.

Kinas mest berömda epidemiolog Zhong Nanshan, känd från kampen mot SARS för 17 år sedan, tror att vi redan denna månad når peaken av antal smittade, och att kampen mot COVID-19 kan vara vunnen i april. Det är nog en möjlig utveckling för Kina som helhet då peaken där möjligen redan är nådd, men hinner det vända i Hubeiprovinsen? Förhoppningsvis har han rätt.

Se graf längst ned på sidan för en visuell bild av utvecklingen fram till den 17/2.

 

Hur dödligt är viruset?

Totalt har ca 2 000 personer avlidit av viruset, varav 96% i Hubeiprovinsen. I övriga Kina har ca 80 personer dött och utanför Kina är det 3 personer som har avlidit.

Dödstalen kommer att fortsätta stiga ännu ett par veckor, troligen mest i Hubei. Den uppskattade dödligheten av viruset ligger i Kina på 2-2,5%. Utanför Kina är det hittills bara tre personer som avlidit av närmre 1 000 fall.

Att dödstalen i Hubeiprovinsen är så mycket högre än i övriga Kina och världen är för att sjukvården där är kraftigt överbelastad och många får inte den vård de skulle behöva. I övriga Kina och världen är det mycket lättare att isolera smittade och så finns utrustning, mediciner och personal i större utsträckning.

Mer än hälften av de som dött var över 70 år. Mer än 80% var över 60 år. Endast 1% av de som avlidit har inga tidigare kända sjukdomar. Det är liksom i vanlig influensa äldre och tidigare sjuka som drabbas absolut hårdast.

Det är ännu för få som avlidit utanför Hubeiprovinsen för att några trender ska vara tydliga och synliga.

 

Hur lätt smittar viruset?

Smitta sker genom kontakt mellan människor och genom hosta och kroppsvätskor – droppsmitta. Det mesta tyder på att smitta kan inte ske innan symptom har brutit ut. Det är ännu inte helt klarlagt hur smittsamt det är och om det även förekommer andra smittvägar, men i slutet av februari bör vi ha en säkrare bild av hur viruset sprids och hur oroliga vi behöver vara för viruset både i Kina och i världen i framtiden.

Utanför människokroppen trivs viruset bäst i kall och torr luft, så nu när vädret i Kina blir varmare kommer smittsamheten bromsa in något.

 

När går det att resa till Kina igen?

Det finns inget förbud utlyst mot att resa till Kina som land just nu, men många flygbolag har ställt in alla linjer till Kina fram tills slutet av februari. Anledningarna är att det inte är lönsamt att flyga och att de värnar om säkerheten för sin personal. Exakt när SAS, Finnair och andra flygbolag återupptar sina flygningar vet vi inte i skrivande stund. Air China flyger även idag som vanligt. De flygbolag vi brukar använda (SAS, Finnair och Air China) flyger idag som vanligt till och från Hongkong.

UD har utfärdat en avrådan från icke-nödvändiga resor till Kina och från alla resor till Hubeiprovinsen. Avrådan från att resa till Kina beror dels på att det finns en del reserestriktioner inom landet, dels på grund av att sjukvården på vissa ställen är under hård belastning. I Hubei är det praktistk taget omöjligt att resa runt, då flera städer är satta i karantän. Dessutom är sjukvården i större delen av provinsen och särskilt i Wuhan under extremt hög belastning. När UD utfärdar en avrådan gäller andra juridiska regler för avbokning av resor och flygbiljetter till det område varningen är utfärdad till.

 

Vad har Kina gjort för att stoppa spridningen?

Hela Hubeiprovinsen sattes i karantän i slutet av januari – den största karantän som någonsin genomförts. Provinsen har ca 60 miljoner invånare. Det går inga eller väldigt få bussar, tåg och flyg in och ut ur provinsen. Innan karantänen hann träda i kraft beräknas över 5 miljoner människor ha lämnat provinsen inför det kinesiska nyåret. I provinshuvudstaden Wuhan håller sig folk inomhus så mycket som möjligt.

I övriga Kina avråder mydingheterna från resor, och antalet tåg- och flygpassagerare är 80-85% färre än tidigare år i februari. I byar och mindre städer uppmanas folk att inte resa – stanna hemma och vidta försiktighet är myndigheternas råd. Det är obligatoriskt att bära munskydd i de flesta storstäder och regelbundna kontroller förekommer i bostadsområden och stadsdelar, där invånarna uppmanas att inte bjuda hem folk i onödan. Det geomförs också ofta desinficering av trapphus, offentliga utrymmen och där det förekommer mycket folk.

Sevärdheter, många restauranger och andra inrättningar för turister är stängda. Servicesektorn står i stort sett stilla, även om det från och med denna vecka börjar röra på sig i vissa delar av Kina.

Ledigheten över det kinesiska nyåret har förlängts i hela Kina. Skolor i de flesta delar av landet kommer att vara stängda februari ut. På många arbetsplatser har folk återgått till arbetet, medan vissa arbetsplatser i vissa provinser och städer hålls stängda tills vidare. Anställda uppmanas att jobba hemifrån i den mån det går hellre än att komma till sin arbetsplats.

Tankar om att Kina har offrat Hubei för att rädda världen sprids, och det ligger en hel del sanning i det. Skulle Hubeiprovinsen inte har stängts av från omvärlden hade tusentals sjuka ha rest till andra städer och provinser där sjukvården inte är överbelastad. Trots detta har inga eller mycket få upplopp och protester rapporterats.

 

Finns någon kritik mot hur myndigheterna och kommnistpartiet har agerat, som under SARS?

Det finns mycket stark kritik mot myndigheterna, särskilt mot myndigheterna i Wuhan och Hubei. Kritiken kommer både uppifrån och nerifrån. Även om kritiken på många håll är hård stöder de flesta vi talat med de åtgärder som vidtagits. De senaste dagarna är det inte bara lägre tjänstemän fått utstå stark kritik och förlorat jobbet. Partisekreteraren i provinsen Hubei och staden Wuhan har blivit utbytta, liksom chefen för provinsens hälsovårdsmyndighet. 

Underifrån framkommer den hårda kritiken mest i sociala medier och handlar om yttrandefrihet och statens informationsmonopol. Det är två saker som särskilt har spätt på kritiken:

Läkaren Li Wenliang, som redan i december varnade för ett nytt virus, tystades till en börjat ner av myndigheterna i Hubei. Läkaren insjuknade och avled den 7 februari. Detta har lett till att många är arga över censur bristande yttrandefrihet. Kommunistpartiet ville i vanlig ordning själva ha kontroll över vilken information som framkom och spreds, vilket gjorde en stor skillnad i hur snabbt medicinsk personal och myndigheter kunde agera. Mycket av den initiala spridningen kunde ha stoppats om informationen hade flödat fritt och inte hindrats. Polis och myndigheter i Wuhan kommer att få bära skulden för detta, men många människor är väl medvetna om att det är systemet som gång på gång gör att liknande saker inträffar.

En annan sak som kritiseras starkt är att president Xi Jinping ses som frånvarande och alltför inaktiv i kampen mot smittan. Det är också oklart om han har haft någon roll i att undanhålla information i början av januari. Vidare har han inte besökt Hubeiprovinsen, vilket många ser som en stark kontrast till hur president Hu Jintao sågs resa runt till de områden som drabbades värst av SARS för 17 år sedan. Många bedömare är inne på linjen att det är pga att presidenten i egenskap av envåldshärskare ska kunna undgå skuld om spridningen inte går att kontrollera inom en snar framtid. Från och med den 10 februari har presidenten åter tagit plats i rampljuset, då han gjorde ett besök på ett sjukhus med många smittade i Peking. Det kan tyda på att myndigheterna nu känner sig säkra på att utvecklingen börjar gå åt rätt håll. Då kan presidenten istället ta åt sig äran för att viruset bekämpades på rätt sätt.

Flera höga ledare i Hubeiprovinsen har sparkats och mycket stark kritik kommer både uppifrån och nerifrån. Sannolikt kommer många huvuden att rulla de kommande veckorna.

 

Var finns mer information om viruset?

Här är några länkar till platser vi rekommenderar att hålla koll:

Nya bekräftade fall per dag i Hubei/Wuhan/övriga Kina (18/2)

  – Röd linje avser antal nya bekräftade fall i Hubeiprovinsen inklusive Wuhan, med ett kraftigt skutt den 13/2 när kliniskt bekräftade fall räknades in. De senaste dagarna har ca 2 000 nya fall per dag bekräftats i Hubei.

  – Blå linje avser resten av Kina. Har fallit de senaste 15 dagarna från närmre 1 000 fall per dag den 3/2 till under 100 fall de senaste 2 dagarna.

 

 

Dela på facebook