Politbyråns ständiga utskott
Kinas president Xi Jinping

Xi Jinping tar över vid historiskt ledarskifte i Kina

När Kinas kommunistparti samlas för sin 18:e partikongress den åttonde november så markerar det startskottet för ett sällan tidigare skådat maktskifte. En majoritet av alla politiska poster inom Kinas omfattande partiapparat kommer bytas ut, från botten till toppen.

Mest omtalat är bytet av generalsekreterare, tillika president. Avgående presidenten Hu Jintao väntas vid kongressen bereda plats och lämna över ledarskapet till 59–årige Xi Jinping.

Lika viktigt som vem som innehar den högsta posten som generalsekreterare, är också vilka som kommer utgöra Kinas absoluta maktkärna; Politbyråns ständiga utskott, vars arbete generalsekreteraren leder. Denna smala grupp om sju eller nio personer är de män (för de har alltid varit män) som fattar alla beslut av vikt. (På bilden ovan till vänster ser du de nio som styrt Kina sedan 2007)

Där kommer sannolikt också 57–årige Li Keqiang sitta med, då han pekats ut som ny premiärminister.

Det är viktigt att ha i åtanke att i Kina är kommunistpartiet överordnat både regeringen och armén. Därför är exempelvis partiorgan så som Politbyråns ständiga utskott betydligt viktigare än själva regeringen, även om delar av regeringen också sitter i utskottet.

President Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao har styrt Kina i tio år. Under deras tid vid makten har Kina vuxit till att bli världens andra största ekonomi. Men även om det kan tyckas att Kina står starkt nu, så pratas det om att landet kommit till ett vägskäl. Kinas roll som världens fabrik har spelat ut sin roll, och nu handlar det om att ställa om den kinesiska ekonomin mer mot inhemsk konsumtion för att upprätthålla landets starka ekonomiska tillväxt.

Det och mycket annat, så som ett omfattande miljöproblem, blir upp till Xi Jinping och den nya ledarklick som kommer utses vid kongressen att ta itu med.

Till sist, vem är då Xi Jinping? Det är det inte många som vet. Han är ursprungligen från Shaanxi och har under sin politiska karriär hållit låg profil och sakta med säkert klättrat i partileden. Hans familj är dock känd då hans pappa var en gammal revolutionshjälte som bland annat tjänstgjort som vice premiärminister. Xi Jinping själv har varit guvernör i kustprovinserna Fujian, Zhejiang, samt partisekreterare i Zhejiang och Shanghai. Om han nu lyckas med konststycket att leda världens folkrikaste land får framtiden utvisa.

–––

Text: Björn Djurberg

Björn Djurberg är frilansjournalist i Peking, bland annat stringer för TV4, och driver nättidningen Världens Folkrikaste Land (vflnyheter.se) som analyserar Kina.

Dela på facebook