Konfucius och konfucianismen

Konfucius håller på att göra comeback i Kina på flera plan, särskilt inom politiken. Från att ha varit en hånad och bespottad ideologi under Maos tid är det nu inne att kunna sina konfucianska citat. Här följer grundläggande information om Konfucius, hans lära och hur den konfucianska renässansen ser ut. Kanske vi får se Kinas Kommunistiska Parti behålla förkortningen KKP, men byta namn till Kinas Konfucianska Parti (funkar på engelska också).

 

Följ med till Konfucius födelsestad på resan Kultur och Historia

 

Vem var Konfucius?

Konfucius (på kinesiska Kong Zi – mäster Kong) föddes i staden Qufu i Shandongprivinsen 551 före Kristus. Under 500-talet rådde kaos, krig och fragmentering i Kina, och många filosofer brydde sina huvuden med hur man skulle skapa ordning i samhället. Konfucius brukar beskrivas som en ambulerande filosof, som vandrade runt från stat till stat och livnärde sig som rådgivare. Han försökte få furstar och kungar att hörsamma hans idéer om ett stabilt samhälle.

 

 Vad går hans lära ut på?

Målet för Konfucius var att skapa harmoni i samhället. Människan är av naturen lat och lockas lätt av ondska. Därför det är viktigt att ha tydliga regler. Alla måste veta sin plats i samhället, i familjen och i alla mänskliga relationer. Den som står till vänster är överordnad och den som står till vänster underordnad. Hierarki och att veta sin plats är helt avgörande för att skapa social harmoni. Den underordnade måste visa total lojalitet och underkastelse mot den överordnade, medan den överordnade ska vara en god ledare och behandla den underordnade väl. Konfucius pratade mycket om den gode fursten. Om fursten inte behandlade sina undersåtar väl blev kaos följden.

 

Vad är de fem relationerna?

Konfucius definierade fem mänskliga relationer, eller band, som förenar människor:

 • Härskare och undersåte
 • Far och son
 • Äldre bror och yngre bror
 • Man och hustru
 • Vän och vän (det finns alltid en som står högre, oftast den äldre)

Som synes ovan är familjen viktig del av det kinesiska samhället. Om man har harmoniska familjer där varje familjemedlem vet sin plats är det mycket lättare att skapa social harmoni i hela samhället.

 

 Och hur passar dessa tankar in i Kinas politik idag?

När Kinas president Hu Jintao 2005 utformade sin vision om Kina citerade han Konfucius och använde många av Konfucius kärnuttryck: ett harmoniskt samhälle och en harmonisk värld. Både Hu och hans vapendragare Wen Jiabao har flera gånger hänvisat till konfucianismen i viktiga tal. Budskapet är att individen ska veta om sina skyldigheter mot samhället. Ledarna vill att medborgarna är lojala.

 

Några andra tecken på konfucianismens renässans:

 • I januari 2011 invigdes en staty av Konfucius på Himmelska Fridens Torg – Kinas politiska hjärta.
 • Utanför Pekings prestigefyllda universitet Qinghua stod tidigare en staty av Mao. Idag står Konfucius där.
 • Konfucianska skolor och institut blir allt vanligare. Tidigare sågs konfucianismen som gammalmodig och konservativ, men idag är det inne att ge sina barn en konfuciansk utbildning. Kanske inte så mycket , och många intellektuella sätter sina barn i konfucianska skolor för att de ska få bättre inblick i den kinesiska kulturen.

 Och i vardagslivet?

Lojalitet gentemot familjen, förfädersdyrkan och respekt för äldre är centrala sociala företeelser i Kina än idag. Ett tydligt exempel är att de flesta ungdomar som flyttar in till städerna och jobbar för låg lön skickar ändå hem pengar till sina föräldrar, inte för att deras föräldrar behöver pengar, utan för att så gör ett duktigt barn i Kina.

 

Ett boktips:

Boken “Konfucius från hjärtat” har blivit en bästsäljare i Kina, med över 20 miljoner sålda exemplar, och den har lett till många livliga diskussioner om vad Konfucius kan tillföra det moderna kinesiska samhället. Boken är översatt till drygt 20 språk, bland andra svenska.

 

Avslutningsvis några citat från Konfucius:

 • Du ska leva som du lär, men också lära som du lever.
 • Tvinga inte på andra det du inte önskar för dig själv.
 • Innan du ger dig iväg för att hämnas, gräv två gravar.
 • Att kunna avgöra vad du vet och vad du inte vet, det är kunskap.
 • Det spelar ingen roll hur sakta du går, bara du inte stannar.

 

Dela på facebook