Mao Zedong 1949

Kinas nationaldag och moderna historia 1949-2019

Kinas nationaldag infaller den 1 oktober. Det var det datumet Mao Zedong utropade Folkrepubliken Kina år 1949. Kinas historia har sedan dess präglats av tvära kast och politiska kampanjer. Ofta har dessa kampanjer iscensatts av de högsta ledarna i kommunistpartiet, för att vinna politiskt inflytande. I stora drag kan man dela in tiden sedan 1949 i två delar: den maoistiska eran 1949-76 och reformpolitikens period från slutet av 70-talet fram till idag.

Här följer en kort historik över viktiga händelser och skeenden:

 

1949-57

Landet enas och åren av inbördeskrig, imperialism och förnedring är över. Först genomförs genomgripande förändringar i ägandesystemet. Landet präglas av optimism och framtidstro. Arbetare och bönder får det mycket bättre, samtidigt som entrepenörer och jordägare får det svårare. Många flyr till Taiwan och många godsherrar avrättas.

 

1958-60

Mao sjösätter Det Stora Språnget, med målet att Kina ska göra ett snabbt ryck framåt i produktion och ekonomisk utveckling. Den tillväxt som skett de första 7 åren var mycket stor, och den ska ytterligare snabbas på. Belöningar delas ut till de produktionsenheter som rapporterar ökad produktion, vilket leder till glädjerapporter om rekordskördar. Skatterna betalas i ris och grödor och sätts i relation till skördarna. I många delar av Kina är skördarna i själva verket rekordlåga pga dåligt väder och bristande organisation. När skatterna drivits in finns inte mycket mat kvar på landsbygden. Svält och svältrelaterade sjukdomar gör att många miljoner människor dör.

 

1961-65

Maos inflytande i Kommunistpartiet minskar avsevärt, och en mer pragmatisk hållning gör att folk får det bättre igen. Skördarna ökar och social stabilitet råder. Många äldre ser tillbaka på dessa år med nostalgi. Åren saknar de hetsiga kampanjer som har skakat och åter kommer att skaka landet, samtidigt som dagens problem som korruption, prostitution, droger och brottslighet är så gott som obefintliga.

 

1966-76

Mao vill ha tillbaka kontrollen över partiet och lanserar den stora proletära kulturrevolutionen. Den värsta fasen mellan -66 och -69 kastar Kina in i ett närmast anarkistiskt tillstånd med öppna strider mellan rödgardister på gatorna, stängda skolor och universitet, kritikermöten och förnedringskampanjer som urskiljningslöst drabbar vem som helst. Många intellektuella skickas ut på landsbygden för att lära av bönderna. Mao uppmanar rödgardisterna till återhållsamhet 1969, men kulturrevolutionen drivs vidare av de fyras gäng, med Maos fru i spetsen.

 

1976-89

Kina går in i en fas av ekonomiska reformer, som vänder upp och ner på Maos idéer. Det är Deng Xiaoping som nu leder landet. Folk får det bättre, och det allmäna politiska klimatet blir öppnare. Städerna och östkusten tar täten och klyftorna ökar, även om landsbygdsbefolkningen också får det bättre och fler och fler tar sig ur den värsta fattigdomen. 

Studenterna undrar dock varför man inte reformerar det politiska systemet i samma takt som det ekonomiska, och varför partiet inte sätter stopp för den växande korruptionen. Andra halvan av 80-talet beskrivs som den politiskt friaste tiden i Kinas moderna historia. Vågen av ökad frihet stoppas brutalt av Kinas militärmakt sommaren 1989.

 

1990-2002

Deng Xiaoping fortsätter att trycka på för snabbare ekonomiska reformer trots hårt motstånd från mer hårdföra politiker. Jiang Zemin, som tar över efter Deng, satsar stort på privata företag och den redan relativt rika kustregionen i öster med resultatet att västra Kina och bönderna, vilka fortfarande utgjorde drygt halva Kinas befolkning, inte får del av tillväxten. Klyftorna i Kina ökar enormt under Jiangs tid vid rodret. Hongkong och Macau återförenas med Kina under fredliga former.

 

2002-2012

Hu Jintao och hans vapendragare Wen Jiabao sätter landsbygdsfrågor högt på agendan. Nu ska klyftorna utjämnas om regeringen får bestämma. Många nya lagar och regler för att ge en skjuts till landsbygden inrättas, men problemet är att riktlinjer och vägledande dokument sällan når fram till bönderna. De stoppas av olika instanser på vägen. Hu Jintaos tid vid makten präglades av låg tolerans mot oliktänkande, även om det i början av hans tid vid makten skedde vissa reformer som gjorde Kina något mer öppet och demokratiskt.

 

2012-2019

När Xi Jinping kom till makten 2013 var det många i västvärlden som hade stora förhoppningar om ett snabbare öppnande och ökad tolerans. Det blev dock gansk snabbt tydligt att Xi Jinpings strategi var mer censur, mer övervakning och mer nationalism för att behålla makten och vidare utveckla ekonomin. Repressionen har ökat sedan 2013, men folk i gemen håller ändå Xi och partiet relativt högt, och det finns ett stort stöd för både utrikespolitik, antikorruptionskampanjer och den allt hårdare och mer sofistikerade övervakningen som sker på alla nivåer i samhället. När Xi Jinping kliver av som rorsman vet vi inte, då han även ändrat lagen om att kommunistpartiets generalsekreterare kan sitta vid makten max 2 mandatperionder, dvs 10 år. 2019 beskrivs han med rätta som den mäktigaste kinesiska ledaren sedan Mao Zedong.

 

Dela på facebook