Folkgrupper i Kina

 

De största etniska folkgrupperna i Kina

Kina har officiellt 56 olika folkgrupper, varav Hankineserna utgör ca 91 % av befolkningen. De övriga 55 folkgrupperna kallas etniska minoriteter. Minoriteterna bor i regel i inlandets bergsområden och på högplatåer – grovt räknat 60% av Kinas yta.

Att besöka områden med olika folkgrupper är verkligen att rekommendera vid en resa till Kina. Det är fantastiskt att uppleva så många olika kulturer som samexisterar och ändå bibehåller sina särdrag. Folkgrupperna i södra Kina, vilka jag är mest bekant med, lever ofta i vacker natur och har färgsprakande folkdräkter, så det är en njutning för ögat att besöka dessa områden. Tyvärr ger denna vackra natur inte så goda levnadsvillkor, och de områden där minoriteterna bor är oftast fattiga med dålig infrastruktur och magra förutsättningar för odling. Enligt en undersökning jag tagit del av tillhör ca 40% av de som lever under fattigdomssträcket etniska minoriteter.

 

Relationer mellan olika folkgrupper

På 50-talet började etnologisk forskning bedrivas, och minoriteterna kategoriserades efter språk, klädsel, högtider, levnadsvanor mm. Då blev de också mer involverade i den kinesiska politiken, och även om de klarade sig bättre än hankineserna i många avseenden, drogs de med i de olika politiska kampanjerna under 50- och 60-talen, men under kulturrevolutionen sågs de oftast som reaktionära och fick utstå många grymheter för att skolas om. På många ställen har minoriteterna visst inflytande över den lokala administrationen, och de åtnjuter positiv särbehandling i form av bland annat extrapoäng vid ansökan till högre utbildning och matgarantier. Dessutom är många minoriteter undantagna från ettbarnspolitiken. De har också uppmuntrats att delta i politiken, och 1984 tillhörde 13,5 % av delegaterna i Nationella folkkongressen andra folkgrupper än Han.

Hankineserna är egentligen ingen homogen etnisk grupp, då de i olika regioner har skilda språk, högtider, religion mm. Hankineserna bor i allmänhet vid östkusten, på slättland och längs floder i inlandet. De hade oavbrutet makten i Kina fram till mongolernas erövring år 1278, och de främmande folkgrupper som senare suttit vid tronen har tenderat att ta efter hankinesernas kultur och levnadssätt snarare än tvärtom.

Relationen mellan hankineserna och de övriga folkgrupperna är i regel god, och de flesta folkgrupper har starka patriotiska känslor för Kina. Hankineserna har dock alltid betraktat sig själva som överlägsna andra folk, eftersom de haft en mer sofistikerad civilisation. Idag uppmuntrar staten minoriteterna att vara stolta över sin identitet och bevara sitt kulturarv, men bland vanligt folk är det fortfarande vanligt med generaliserande attityder mot vissa folkgrupper. Till exempel är det vanligt att både hankineser och andra folkgrupper ser ner på minoriteten Yi. De sägs vara smutsiga, tjuvaktiga och allmänt ociviliserade. Det förekommer också motsättningar mellan partifunktionärer, som ofta är han, och bönder i minoritetsbyar och småstäder. Detta har lett till att kommunistpartiet börjat rekrytera lokalpolitiker från de respektive folkgrupperna i allt högre grad.

Den absoluta majoriteten av minoriteterna har inga som helst tankar på självständighet, men i nordväst förekommer separatistiska grupper. Det mest kända området är Tibet, men de starkaste separatiströrelserna finns idag i provinsen Xinjiang, norr om Tibet, där majoriteten av befolkningen tillhör Uigurer och andra muslimska grupper. I dessa områden förtrycks minoriteterna systematiskt av den kinesiska staten. Tibetanernas situation har förbättrats avsevärt under de senaste åren, medan de muslimska grupperna med Uigurer i spetsen med grymma metoder hålls kort med västvärldens goda minne. Efter 11 september satte den kinesiska regeringen igång sitt eget krig mot terrorismen i de muslimska provinserna, och “de tre onda krafterna”, separatister, terrorister och religiösa extremister, har nu klumpats ihop till terrorister. Trots att det inte förekommit fler incidenter än före 11 september, har antalet fängslade på lösa grunder ökat snabbt sedan dess.

 

 Följ med på en spännande resa till provinserna Guizhou och Guangxi och res runt i olika minoritetsbyar. OOOOO

 

Faktaruta OOOOOOO

Dela på facebook